WordCamp WordCamp Denmark

WordCamp 2010 – afrunding

Jeg vil lige gøre status over den første danske WordCamp. Først og fremmest var den en stor succes. Det er mit eget indtryk, og det jeg fik at vide af deltagerne. Selvsamme deltagere var i øvrigt med til at skabe succes’en. Glade, åbne, engagerede personer, der tydeligvis havde det rigtig godt i hinandens selskab. Den slags er jo bare rigtig lækkert og hele grunden til at man laver sådan en WordCamp.

Sidste indslag var en roundtable, hvor deltagerne kunne spørge om alt. Det udvikledes sig dog i stedet til en slags evaluering. Det kom der en masse konstruktive tilbagemeldinger ud af. Jeg var lynhurtigt til at finde et stykke papir og en blyant til at skrive guldkornene ned. Desværre forsvandt papiret lige så lynhurtigt i den efterfølgende oprydning. Jeg kan dog huske en del af det og resten kan jo tilføjes som kommentarer. Både fra de der deltog og andre, hvis de har en mening.

  • De fleste gerne ville se alle oplæggene, hvorfor det var lidt utilfredsstillende med de to spor – teknik og bruger. Det blev foreslået, at sporene blev delt op i Basic og Advanced, Begynder og Udvidet eller noget i den stil.
  • Flere oplæg blev efterlyst eller at det hele varede længere.
  • Oplæg med udgangspunkt i specifikke cases. At de kredsede om en specifik side i stedet for et emne.
  • Workshops.
  • Video.

Spor
Det er rigtigt, at to spor kan fungere dårligt, hvis alle vil se det hele. Der er meningen, at de to spor skal give variation og dække flere emner. På den måde er idéen jo fin og med den foreslåede opdeling i Begynder og Udvidet, vil jeg tro, at flere vælger ét spor og ikke føler de går glip af noget i det andet spor.

Oplæg
Personligt mener jeg ikke, der skal være flere eller længere oplæg. Eller at sådan en WordCamp skal vare længere. Til gengæld skal vi holde på at lave Meetups noget oftere. Det vil sige gå tilbage til Meetup hver gang WordPress kommer i en større release. Og gerne i Jylland en gang i mellem.

Cases
At tage udgangspunkt i specifikke sider vil være en fin udvikling. Se hvordan forskellige WordPress-udfordringer er blevet grebet an ude i virkeligheden.

Workshops
Workshops er også helt oplagt. Et begynderspor kunne sagtens indeholde eksempelvis 50% workshop. Et tilbud om at få sat en WordPress-installation op på stedet kunne sikkert også friste nye brugere. Andre knne være interesseret i at få tunet deres egen side.

Video
Det viste sig, at de fleste synes, så meget som muligt skulle optages på video. Det synes jeg også, men fik det ikke lige arrangeret ordentligt. Vi blev ramt af at alle troede, at det var der tænkt på og så var der ikke rigtig nogen, der havde noget ordentligt udstyr med. Vi fik dog optaget en del alligevel.

Det var en lille opsummering af erfaringerne fra den første WordCamp. Skriv gerne nogle kommentarer om jeres oplevelse af det og forslag til, hvordan det kan gøres næste gang.

Visit WordCamp Central

Code is Poetry.